Our Family History

Reynier Heymans

Male Abt 1505 - Bef 1579  (73 years)


Personal Information    |    Media    |    All    |    PDF

 • Name Reynier Heymans 
  Born Abt 1505 
  Gender Male 
  Died Bef 1579 
  Siblings 3 siblings 
  Patriarch & Matriarch
  Jan Heymans,   b. Abt 1450,   d. Bef 1517  (Age 66 years)  (Grandfather) 
  Elsen Huyghe,   b. Abt 1480,   d. Bef 1531  (Age 50 years)  (Mother) 
  Notes 
  • Register der Hoofdbanck van St Peeters Leeuw Anno 1550 tot 1557
   19 juni 1552
   Verkoop van 1/6 van een 1 dagwand par... geleeg met grond, huis en boomgaard te Vlezenbeek door Martyne Heymans x Henrick Van den Perre dochter wijlen Reynier Heymans uit zijn eerste huwelijk met wijlen Elsen Huijghs aan haar "volle" broer (bruedere van vadere ende moedere der voirseide Martyne) Reynier Heymans. Deze laatste koopt voor zichzelf en voor de kinderen uit zijn eerste huwelijk met wijlen Marien Mostincx. De kinderen uit het eerste huwelijk komen slechts in bezit van deze aankoop na zijn overlijden en dan moeten ze aan zijn Willemyne sBroeyers, zijn tweede vrouw, een jaarlijkse rente betalen (met mogelijkheid om een afkoopsom te betalen).
  Person ID I24461  De Bisschop
  Last Modified 24 Nov 2021 

  Father Reynier Heymans,   b. Abt 1480,   d. Bef 1541  (Age 60 years)
  Other partners Margareta Van Nijversele  
  Mother Elsen Huyghe,   b. Abt 1480,   d. Bef 1531  (Age 50 years) 
  Family ID F7411  Group Sheet  |  Family Chart

  Wife 1 Maria Mostinck,   b. Abt 1505,   d. Bef 1552  (Age 46 years) 
  Married
  • goedenissen en deylingen te Ruysbroek 1529-1597 Renier Heymans x Maria Mostinck, dochter van Michaël Mostinck en Joanna van Nederhem. Haar zus Josina Mostinck huwde Vrancken Huyge. Ze worden vermeld in twee acten uit die periode : op 02-08-1534 en op 28-01-1538

   Goedenissen 1579-1591 Leeuw St Pierre G.S.B. 4634
   285 - 9.5.1586- Peeter HEYMANS, prêtre, curé de GOOICK; item Louis, Pauwel & Marie HEYMANS, frères & soeur, kk. Reyniers+ x Marie MOSTINCK+ (Marie x Jan WEECK) -&- Ie même Jan TRABOULETH. La moitié & Ie tocht (appartenant a Joos de LEENHEER) de 1 dw. a VLEZENBEKE, BREETVELT.
  Children 
   1. Peeter Heymans,   d. Bef 1624
  +2. Maria Heymans,   d. Bef 1624
  +3. Reynier Heymans,   b. Abt 1534,   d. Bef 1583  (Age 48 years)
  +4. Loys Heymans,   b. Abt 1540,   d. Bef 1624  (Age 83 years)
  +5. Pauwel Heymans,   b. Abt 1550,   d. Bef 1624  (Age 73 years)
  Last Modified 24 Nov 2021 
  Family ID F6918  Group Sheet  |  Family Chart

  Wife 2 Willemijne De Broyer 
  Other partners Pieter Borremans 
  Married
  • Register der Hoofdbanck van St Peeters Leeuw Anno 1550 tot 1557
   Henric Verheylwigen geheeten Peeters, zoon van Willem Verheylwigen die men hiet Peeters, die 1 dagwand land in Vlezenbeek opt breetvelt verkoopt aan Reynier Heymans en zijn tweede wettige vrouw Willemijn sBroeijers. Het stuk land paalt o.a. aan een zijde aan het goed van Gielis Van Nijversele
   gedateerd 20 april (15)54.

   Anna Van de Putte dochter wijlen Abraham Van de Putter en Jacop geheten Jacops drie dachwant meersch gelegen in Leeuwe aan de Zuene tot behoef van Reynier Heymans ~ Willemijne sBroyerszijnen wettigen huysvrouwe
   gedateerd 3 juli 1556

   Jacop Eelwijt en Margriet Samele? wettigen kinderen wijlen ... Samele? die hij hadde van zijne wettigen huysvrouwe wijlen .... en Geertruydt Samele? weduwe wijlen Philips Bosch etc een dachwant beempt gelegen in de parochie van Leeuwe op de Zuene tot behoef van Reynier Herymans en Willemije Sbroyers zijne wettigen tweeden huysvrouwe
   gedateerd 21 maart 1556
  Last Modified 5 Apr 2018 
  Family ID F7413  Group Sheet  |  Family Chart

 • Cijnsboeken
  Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
  Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
  Pieter Borremans ende Willemijne Sbroyers sijne huijsvrouwe over derfg Willems Verheylewegen over Reynier Heymans over Jans Wielmans van seven vierendelen landts gelegen in de voorst prochie van Vlesenbeke op laerbroeckveldt dd 30.04.1570
  Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
  Cheijnsboeck van het land van Gaesbeke 1550 --1705 van de heer Don Melchior De Villegas
  Nu Jan Van Overstraeten, nu Aert de Vleminck, nu Gillis de Vleminck bij coope, nu Cathelijne Asselijns wed Gillis De Vleminck bij coope Joos Van Stalle over Jan Weeck, Jan sone, daar moeder aff was Marie Heymans, over Reynier Heymans van een dagwandt bempdts ter Stasdt geheten ten quaden wege gelegen in de voors prochie van Vlesenbeke aant laerbroeck dd 30.01.1598
  Cijnsboek Vlezenbeek en Itterbeek Folio 34v en 35
  Cijnsboek Vlezenbeek en Itterbeek Folio 34v en 35
  Folio 34v
  Joos Van Stalle bij coope van Jan Weeck @ Maria Heymans zijn huijsvrouwe en al noch te vooren Reinier Heymans van 1 1/2 dagwant beempts ten stadt geheeten ten quade wege, gelegen in de parochie van Vlesenbeke aen Laerbroeck , den heerwech van Brussele te Lennicke en de goederen der erfgenamen Adriaen Van Rechem, metten enen zeijde aan dlaerbroeckvelt ende metten andere zeijnde aen de goede Jans Borremans daer de beke tusschen beijde loopt tjaers anno 1561 sep 17. De voorschrevenen Joos Van Stalle heeft aan Meester Robbrecht Hermans betaalt 34 jaren van den cheijns verschreven kermisse anno 1604

  Folio 35
  Reynier Heymans en Jan Elsocht de Jonge over Wielman op 34 van de helft van een stuk lants groot 7 vierendelen gelegen in de voorgenoemde parochie van Vlesenbeke opt Laerbroeckvelt , de goede Gielis Daneels geheten Van Berghe @ de goede Reynier Hollants al met den enen eijnde aan de goede Jans Offhuijs tjaers. De voorgeshreven Reynier Heymans Jan Elsocht en daer naer Peter Borreman hebben aan Mr Robbrecht Hermans betaalt de jaeren van dezen cheijns verschreven kermisse 1571, 72, 73, 74, 75, 76, 77, en 1578

  Schepenbank
  Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1550 eyndigende 1557 dd 19.06.1552
  Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1550 eyndigende 1557 dd 19.06.1552
  Verkoop van 1/6 van een 1 dagwand par... geleeg met grond, huis en boomgaard te Vlezenbeek aan de kerkstraete door Martyne Heymans x Henrick Van den Perre dochter wijlen Reynier Heymans uit zijn eerste huwelijk met wijlen Elsen Huijghs aan haar "volle" broer (bruedere van vadere ende moedere der voirseide Martyne) Reynier Heymans. Deze laatste koopt voor zichzelf en voor de kinderen uit zijn eerste huwelijk met wijlen Marien Mostincx.
  De kinderen uit het eerste huwelijk komen slechts in bezit van deze aankoop na zijn overlijden en dan moeten ze aan zijn Willemyne sBroeyers, zijn tweede vrouw, een jaarlijkse rente betalen (met mogelijkheid om een afkoopsom te betalen).
  Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1550 eyndigende 1557 dd 20.04.1554
  Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1550 eyndigende 1557 dd 20.04.1554
  Henric Verheylwigen geheeten Peeters, zoon van Willem Verheylwigen die men hiet Peeters,
  die 1 dagwand land in Vlezenbeek opt breetvelt verkoopt aan eynier Heymans en zijn tweede wettige vrouw Willemijn sBroeijers. Het stuk land paalt o.a. aan een zijde aan het goed van Gielis Van Nijversele
  Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1550 eyndigende 1557 dd 21.03.1556
  Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1550 eyndigende 1557 dd 21.03.1556
  Jacop Eelwijt en Margriet Samuele wettigen kinderen wijlen ... Samuele die hij hadde van zijne wettigen huysvrouwe wijlen .... en Geertruydt Saumele weduwe wijlen Philips Bosch etc
  een dachwant beempt gelegen in de parochie van Leeuwe op de Zuene tot behoef van Reynier Heymans en Willemijne Sbroyers zijne wettigen tweeden huysvrouwe
  Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1550 eyndigende 1557 dd 03.07.1556
  Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1550 eyndigende 1557 dd 03.07.1556
  Anna Van de Putte dochter wijlen Abraham Van de Putter en Jacop geheten Jacops haar man en wettigen momboir drie dachwant meersch gelegen in Leeuwe aan de Zuene tot behoef van Reynier Heymans en Willemijne sBroyers zijnen wettigen huysvrouwe