Our Family History

Register der hoofdbank van St Pieters Leeuw beginnende anno 1550 eyndigende 1557 dd 03.07.1556

Anna Van de Putte dochter wijlen Abraham Van de Putter en Jacop geheten Jacops haar man en wettigen momboir drie dachwant meersch gelegen in Leeuwe aan de Zuene tot behoef van Reynier Heymans en Willemijne sBroyers zijnen wettigen huysvrouwe


Document

Owner/Source Schepengriffies Brussel
Linked to Reynier Heymans; Willemijne De Broyer
Back to top