Our Family History

Schepenbrieven van Dilbeek Folio 143 dd 09.01.1522

Henricus De Muer soon wijlen Peeters muers en Kathlijn Steps sijn huysvrouwe gelooft te geven jaarlijks en erfelijk Reynier geheten Heymans soon Jans Heymans etc


« page 1 2 page »
 Enter Page # 

Document

Owner/Source Schepengriffies Brussel
Linked to Reynier Heymans
Back to top   page »