Danielle and Graham's Ancestors


   

Notes


Tree:  

Matches 151 to 200 of 17,695

      1 2 3 4 5 ... 354» Next»

   Notes   Linked to 
151 (getuigen: Joannes De Rijck en Joanna De Greest Van Geit, Joanna (I5291)
 
152 (Huron Co) COUTTS, Alexander, m, b. 29 Aug.1881, father - Robert COUTTS, farmer; mother \endash Mary McDONALD, infm \endash father, Lot 2, Conc.4, Grey Twp Coutts, Alexander (I8812)
 
153 (Huron Co) COUTTS, John, M, b. 13 Nov.1879, father \endash Robert COUTTS, farmer, mother - Mary, infm - father, Grey Coutts, John (I8821)
 
154 (Huron Co): Archibald McDONALD, 24, farmer, Scotland, Grey twp., s/o Alexander & Margaret, married Mary Jane KERR, 23, Canada, Grey twp., d/o James & Mary Ann, witn: Adam REID of Morris & Jock McDONALD of Grey, 18 Jan 1870 at Howick

Name: Archibald Mcdonald
Event: MARRIAGE
Event Date: 18 Jan 1870
Event Place: Howick, Howick Tshp, Ontario
Age: 24
Estimated Birth Year: 1846
Father: Alexander Mcdonald
Mother: Margaret
Spouse: Mary Jane Kerr
Spouse's Age: 23
Spouse's Estimated Birth Year: 1847
Spouse's Father: James Kerr
Spouse's Mother: Mary

1894 census Michigan
Bay City, Bay, Michigan, United States
Household Gender Age
Archibald Mcdonald M 48
Mary Jane Mcdonald F 46
Alexander Mcdonald M 23
Donald Mcdonald M 17
John Mcdonald M 14
Archibald Mcdonald M 11
Mary Mcdonald F 9
William Mcdonald M 7
Hugh Mcdonald M 3

1900 census USA
Bay City, (north side), Bay, Michigan
Household Gender Age
Archie Mcdonald M Apr 1847 Scotland
Mary J Mcdonald F Sep 1847 Canada
Archie G Mcdonald M June 1883 Michigan
Mary Mcdonald F Nov 1885 Michigan
Wm Mcdonald M Jan 1885 Michigan
Hugh Mcdonald M Aug 1890 Michigan


1910 census USA
Bay City Ward 6, Bay, Michigan
Archibald MacDonald M 65
Mary Jane MacDonald F 63
Archibald MacDonald M 26
Mary MacDonald F 24
Hugh MacDonald M 19

1920 census USA
Bay, Michigan
Archibald McDonald M 75
Mary J McDonald F 73
Archibald McDonald 36 
Family F134
 
155 (Huron Co): Holland MOODY, 28, farmer, not given, McKillop, s/o Robert HOLLAND & Mary Ann SNELL married Ella COUTTS, 23, not given, McKillop, d/o Robert COUTTS & Mary McDONALD. Wit: John BEATTE and Annie SHAW, both of Egmondville. December 3, 1908 at Egmondville Family F2454
 
156 (Kent Co) Edward Mitchell BRECKENRIDGE, 39, farmer, of Rockford Illinois, s/o Hugh C. BRECKENRIDGE, farmer & Ellen McPHAIL, married Ethel Jean MACKERRALL, 32, of Harwich, d/o Edward MACKERRALL, farmer & Elizabeth McKEAN, witn: James HOLMES, Chatham, Ada E. SHAW, Wallaceburg, 22 December 1909 at Harwich Family F4681
 
157 (Kent Co) John Whitaker LAURENCE, 46, salesman, Bourbon Indiana, 2441 Overlook Rd. Cleveland Heights Ohio, s/o Philip McLean LAURENCE b. Newville Indiana USA & Ella Loretta WHITEKER, married Lena Bernice McWHA, 32, stenographer, Dresden, Chatham Ont., d/o Sidney Herbert McWHA b. Appleton Wisconsin USA & Ada Avelina McKERRALL, witn: Philip McLean LAURENCE, 118 Emerson Esplanade Pittsburgh Pa., Edwin P. WHITAKER, 1319 E. 52nd St. Chicago Ill., 26 September 1925 at Chatham Family F4675
 
158 (Kent Co) Sidney Herbert McWHA, 29, merchant, United States, Dresden, s/o Robert & Mary McWHA, married Lena McKERRALL, 19, Canada, Dresden, d/o Hugh & Mary McKERRALL, witn: E.C. McWHA, Estella SHARP, both of Dresden, 25 March 1891 at Town of Dresden


1911 census Canada
Chatham, Kent West, Ontario
McWha Sidney H. M Head M Mar 1862 49
McWha Lena F Wife M Oct 1872 38
McWha Bernece F Daughter S Apr 1893 18
McWha Douglas M Son S Sep 1895 15
McKerrall Mary F Mother-in-law W Oct 1826 84
McKerrall Ella F Sister-in-law S May 1870 
Family F4663
 
159 (Kent Co.) John A. BRODIE, 30, farmer, Chatham Twp., same, s/o Thomas BRODIE & Janet McKERRALL, married Jennie McMILLEN, 22, Scotland, Chatham, d/o John McMILLEN & Eliza PETERS, witn: Thomas BRODIE of Chatham Twp. & Mary McMILLEN of Chatham, 31 Oct 1900 at Chatham Family F4678
 
160 (Medical): Graham, Agnes (I18854)
 
161 (Medical): Drain, Flora (I4863)
 
162 (Medical): Ramsey, Jane (I3859)
 
163 (Medical): Forsyth, Hannah Bird (I3544)
 
164 (Medical):Buitenpoorter van Aalst uit Moorsel in 1580, SAA 222 r - De Cockere Gillis fs Mertens en Cathaelijne van den Bossche fa Jans. Misschien is deze Egidius gelijk aan Ingel? De Coker, Egidius (I7091)
 
165 (Medical):Died at Drumavue, Killean Mathieson, Jane (I2152)
 
166 (Medical):Ingetreden bij de zwartzusters te Brussel Wellekens, Joanna (I5712)
 
167 (Medical):SAA OAM bundel 79 (img_3787) dd 02-09-1627 - Geeraert van der Meren en Maeyken Brackmans verkopen aan Jan van Sassegem de helft van een behuisde hofstede binnen Moorsel s'graven propre groot 1,5 dagwant, zuid en west s'heren strate, noord Gillis
beeckman, oost de vijver toecommende de heer van Moorsel. Item nog 1,5 dagwant op den Buck stuikende noorwest de Gansbeek, oost de hoirs van jan Aerts, zuidoost Jan Beeckman. item een dagwant weide gelegen in het Cautenbrock, oost Cornelis Smet,
brouwer tot Aelst, zuid en west Gillis Gaudron, noord de Brusselvelden. Item een dagwant land op het Bokxvelt, oost Joos Heyndrickx en Jaecques de Craecker, zuid west Gillis de Neve. Dit voor de som van 56 ponden groten. Worden verder vermeld
Adriaen, Peter en Joos, broers van Maeyken Brackmans.

SAA OAM Bundel 80 (img 14748) dd 21-01-1632. Zijn vergadert geweest ten huize van Gheraert van der Meren te Moorsel aen de Plaetse... 
Vermeiren, Gerardus (I689)
 
168 (Medical):source Den Denderbode 13/1/1889 p 2/4
Denderhautem: Woensdag is om 1 1/2 ure namiddag omtrent de kerk de genoemde J.B. D'Haeseleer, boomsnoeier van enen boom gevallen. De ongelukkige was morsdood. 
D'Haeseleer, Joannes Baptista (I15825)
 
169 (Medical):Suffered Stroke June 1949. Mathieson, Grace (I3999)
 
170 (OAW SVGW bundel 60 nr 3) Staat van 18 juni 1683. Joanna Van Den Abbeele, + Wieze .. december 1682, echtg. van Joos Pieters. Vijf kinderen: Joos 18j, Philips 12j, Carel 10j, Adriaen 8j en "Marie is dese werelt gepasseert oudt sijnde een maendt",
Voogd: Pieter Van Den Steen. (PRW nr 2418) 
Van Den Abeel, Joanna (I1566)
 
171 (SAA OAM bundel 75 kaveling van 01-09-1663 tussen de erfgenamen van Michiel Cooreman x Cathelijn van Hove. Kaveling tussen Jan en Michiel Cooremans, zonen van Michiel. Kavel A voor Jan Cooreman. Een behuisde hofstede binnen Wieze Capittel in het gehucht "het Langhe Rot", palend noord Petrus Cooreman, zuid het goed van .. van de Stene tot Moorsel,oost de straat en west de parochie van Moorsel. De helft van een partij land te Moorsel, genaamd "de Steenen Stichel" palend zuid Gillis Cooreman en het kerkgoed van Moorsel, noord Jan Gobau, oost Petrus Cooremans zijn hofstede, west Jasper van Mieghem groot 102 roeden. ....

Jan en Michiel Cooremans "veraccorderen" zich met Winandus van der Meersche "in huwelijck hebbende Meyken Rijntens daer moeder af was Catalijne van Hoove". Winandus krijgt twee stukken land te Baardegem op "Deerdeghem Cauter" het n genaamd "het Bos Stuck" het ander "den Pinckaert". Handtekeningen van Jan en Michiel Cooreman, Maria Rijntens, Jan van Hove en Winandus van den Meersche. 
Family F6377
 
172 (SVG Moorsel pak 51-29). Wij onderschreven Adriaan Aerts en Petrus van Langenhove als schepenen van de baronije van Moorsel hebben ons vertransporteerd ten versoeke van Anna Hendrickx (fa Jan), weduwe en hauderigge gebleven ten sterfhuize van Jan Moens die overleden is den 18 julius 1663. om wet ende wettelijkheden te taxeren dat met bij sijnde van Jan Moens in huwelijk hebbende Marieken Moens en Joos van Nufel in huwelijk hebbende Margriete Moens, beide dochters van voors overleden Jan Moens, mitsgaders Adriaan Moens als voogd paterneel en Jan Hendrickx als voogd materneel en Adriaan Aerts als bijstaanden voogd bij de voor weduwe vecoren.

Kavelingen - SAA OAM Bundel 75 van 04-01-1664 - Moorsel; Jan Moens (+) x Anna Hendrickx. Kaveling die bij deze doen zijnde de 8 hoors van Jan Moons zaliger te weten van 1 Jan Moons getrouwd hebbende Maria Moens causa uxoris en Joos van Nuffel hetrouwd hebbende 2 Margriete Moens en 3 Jaques, 4 Gillis en 5 Adrianus Moons mitsgaders 6 Anna, 7 Joosina en 8 Catelijne Moons alle gelijke zusters en broeders van de gronden achtergelaten bij de voors Jan Moens daar hauderigge van is Anna Hendrickx fa Jan gelegen binnen de Baronie van Moorsel en Wieze Land van Aalst Gelegd in 8 gelijke kavels en het trekken van blinde loten in presentie van Adriaan Moons en Jan Hendrickx voogden van de onbejaarde wezen.
Kavel A: Gevallen op Gillis Moons; en zal hebben 77 roeden meersch Land van Aalst gelegen in het "Meulebrouck" binnen de parochie van Wieze palend west Michiel Baes, oost Joos Beeckman, zuid het "Bausvelt".
Kavel B gevallen op Anna Moon de noordzijde van een partij Land van Aalst genoemd de "Haelbroucken" binnen Wieze palend noord de hoors Jan Gooman, oost de "Cruyskensstraet", zuid de kavel A en is groot 87 roeden en 3 voeten.
Kavel C gevallen op Adriaan Moens en zal hebben in Moorsel Land van Aalst de oostzijde van de "Hoonderpolder", oost Amants van den Steen, west het werderpaart, zuid de straat, noord het kloostergoed van de Rozen, groot 88 roeden.
Kavel D gevallen op Katelijn Moons en zal hebben de oostzijde van de "Hoonderpolder " binnen Moorsel Lande van Aalst palend oost de kavel C noord en west het Kloostergoed van de Rozen, zuid de straat, groot 88 roeden en 10 voeten.
Kavel E is gevallen op Jacus Moens en zal hebben de "Cleynen Bueke" binnen Moorsel Lande van Aalst palend noordoost Sr Machiel van Langenhove, west het bos, zuidoost de "Brusselveldeken", zuidwest Pauwels Vermeere en is groot "met de weghe daerover lopende" 66 roeden, zonder de weg 61 roeden. Item nog 61 roeden "zeisvoeten" binnen Wieze Lande van Aalst genaamd "d'Haelbroucken" noord de kavel B.
Kavel F is gevallen op Jan Moons en zalhebben "de Groote Bueke" palende noordwest het bos, zuidoost en noordoost Pauwels Vermeere, zuidwest Jan van Biesen en is groot met de wagenweg daarover lopend 1 dagwant 31 roeden 10 voet en zonder de weg 1 dagwant 28 roeden 10 voeten.
Kavel G is gevallen op Joosijntjen Moons en zal hebben de oostzijde van het "Hyeken" binnen Moorsel Land van Aalst, palend oost Joos Meerts, west de kavel B, zuid de herban en is groot 1 dagwant 21 roeden 12 voeten.
Kavel H is gevallen op Joos Van Nuffel en zal hebben de westzijde van het "Hyeken" binnen Moorsel Lande van Aalst, west Petrus Dirickx, zuid de Herban, noord Merten de Bom en is groot 1 dagwant 21 roeden 12 voeten. 
Moens, Jan (I290)
 
173 (Victoria Co) William ASHBY, 28, farmer, Carden Twp, same s/o John ASHBY and Annie BERRY married Catherine MATCHETT, 28, Laxton Twp, same d/o Lachlan MATCHETT and Margaret McKEE, witness \endash Alex MATCHETT and Lavenia ASHBY, November 17, 1897, Lindsay Family F4519
 
174 (Wentworth Co): Cyril Henry HOULE, 26, book keeper, Simcoe Co., Toronto, s/o John B. HOULE & Huldah NOYES, married Mary Loretta GRIPTON, 26, Guelph, Toronto, d/o Robert GRIPTON & Catherine QUINN, witn: James FAIRCLOUGH & Sarah MAY, both of Hamilton, 13 Dec 1903 at Hamilton Family F2541
 
175 - Aangifte van nalatenschap van Joosyne De Haselere weduwe Cornelis De
Wittelere. 5 erfg.: 1) de wezen Adriaen De Backere x Maria Witteleers 2) Jan De Herde x Joanna Witteleers 3) de wees van Cornelia De Witteleere x Pieter Bohem 4) Joos De Wittelere 5) Cornelis De Wittelere (G.O.A. Meierij
Erembodegem nr. 1323, 16.03.1638). 
D'Haeseleer, Judoca (I18229)
 
176 - Aangifte van nalatenschap van Witteleer Joos Iddergem x Cathelyne De
Winne xx Joosyne De Haeselere. 5 K.: 1e huwelijk 1) Cornelis De Witteleer 2) Joos De Witteleer 2e huwelijk 3) Maria De Witteleer 4) Johanna De Witteleer 5) het K. van wijlen Petronella De Witteleer x --- Bohay nl. Joosyne Bohay voogd Jacques Hellinck. De weduwe haar broer was Cornelis De Haselere (12.11.1622 nr. 1074 f 51). 
De Wittelere, Cornelius (I18230)
 
177 - Akte van leendenombrement van 58 roeden leen gehouden van de burcht van Ninove door Joos De Winne zn Jan. Joos kocht dit leen van Joos Witteleer zn Cornelis, 12.01.1616 (Wetachtige kamer nr. 9686). De Wittelere, Joos (I17839)
 
178 - Akte van ruil van een hofstede te Ok. eigendom van Cornelia Van Audenroede wed. Adriaan Moocke met 206 r. land te Denderhoutem van Margareta Soncke wed. Reinier Schoonjans, 21.02.1676 (G.O.A. Ok. nr. 41/64v, 42/114).

- Akte van ruil van een huis in Ok. en een perceel land te Denderhoutem tussen Reinier Schoonjans x Margareta Soncke dr Adriaan en Adriaan Moocke zn Gillis x Cornelia Van Oudenroede, 17.04.1670 (G.O.A. Ok. nr. 42/45). 
Van Hauwenrode, Cornelia (I18260)
 
179 - Akte van verkoop van 1/2 dagwand land te Iddergem door de vrouw van Pieter Voncke zn Cornelis, met volmacht van haar man, aan Adriaen De Haseleer (G.O.A. Meierij Erembodegem nr. 1062 f 11v, 21.12.1600).

- Akte van verkoop van een oud 1/2 dagwand land op Ereghemkouter te Iddergem of Welle door Adriaen Ooghe zn Hendrik en Pauwel Kiekens zn Pauwel aan Joos Roelants zn Jan die kocht voor de wees Peeter De Haseleere zn Adriaen. Gillis De Schoovere naastte het stuk en laat het perceel over aan Cornelis Callebaut (G.O.A. Meierij Erembodegem nr. 1063 f 117, 11.12.1609). 
Family F2024
 
180 - Akte van verkoop van 2/3 van 30 roeden hoplochting te Iddergem door Hans Beecman, Michiel De Pape en Adriaen Diericx samen hun vrouwen aan Hans Ghysels. Cornelis De Haselere naastte het perceel (G.O.A. Meierij Erembodegem nr. 1069 f 46, 18.03.1617). D'Haeseleer, Cornelius (I17389)
 
181 - Akte van verkoop van een behuisde hofstede te Iddergem door Cornelis De Haselere en Jan Schepens aan Peeter Soncke zn Peeter (G.O.A. Meierij Erembodegem nr. 1112 f 22v, 06.06.1669). D'Haeseleer, Cornelius (I6444)
 
182 - Akte van verkoop van een oud 1/2 dagwand land op Ereghemkouter te Iddergem of Welle door Adriaen Ooghe zn Hendrik en Pauwel Kiekens zn Pauwel aan Joos Roelants zn Jan die kocht voor de wees Peeter De Haseleere zn Adriaen. Gillis De Schoovere naastte het stuk en laat het perceel over aan Cornelis Callebaut (G.O.A. Meierij Erembodegem nr. 1063 f 117, 11.12.1609). D'Haeseleer, Pieter (I6424)
 
183 - Akte van verkoop van hun recht in de nalatenschap van Cornelis De
Haeselere x Margriete Schovere nl. in 33,5 roeden hofstede en 75 roeden land te Iddergem door Cathalyne Saseleren xx Adriaen Jacobs in het Ambacht Maesdan en haar zoon Laureys Carels aan Cornelis Wittelere x Joosyne sHaeselere en Cornelis De Haezelere (G.O.A. Meierij Erembodegem nr. 1064 f 89, 31.05.1612). 
Family F5401
 
184 - Vaerman Nicasius Welle x Ok. 14.01.1621 Anna Cools stiefdochter Cornelius Witteleer. Getuigen bij het huwelijk: Cornelius Witteleer en Cornelius Cools. De Wittelere, Cornelius (I18230)
 
185 -Akte van verkoop van 1/2 d. weide te Impegem door Pieter en Ingel Van de Waterloop aan Bastiaen Van Droeghenbosch x Maeyken Van Oostkerck (G.O.A. Liedekerke-Denderleeuw nr. 206 f 165, 24.04.1651)

Akte van verkoop van 28 r. weide te Liedekerke door Jan Van Droogenbosch zn Sebastiaen en van Marie Van Oostkercke (de wederhelft behoorde toe aan zijn zuster Josina Van Droogenbosch) aan Jan De Vidts x Marie Van den Eeckhaute (G.O.A. Liedekerke-Denderleeuw nr. 208 f 555, 01.04.1675). 
Family F6391
 
186 -I.v.m. voornaam vader bruid: "krachtens 't advies des staatsraads in date dertigsten Meert 1808, heeft de vader der bruid verklaard dat zynen voornaam in den overgelegden geboorteakt der bruid niet wel geschreven is, dat hy zich in denzelfden bevindt Frans, in plaats van Fredericus, welke zyn echte voornaam is" -Afk.: Aelst, 9 mei 1897 -"De echtgenoten verklaren huwelyksvoorwaarden te hebben aangegaan voor den notaris Breckpot, verblyvende te Aelst, den dertiende dezer maand".

Getuige 1 Prosper Van de Velde Leeftijd 44 Relatietype oom des bruidegoms Beroep herbergier Woonplaats Aelst

Getuige 2 August Limpens Leeftijd 32 Relatietype broeder der bruid Beroep bediende Woonplaats Brussel

Getuige 3 Josse Arents Leeftijd 42 Relatietype oom des bruidegoms Beroep bouwkundige Woonplaats Aelst

Getuige 4 Alfons De Ryck Leeftijd 40 Relatietype zwager der bruid Beroep winkelier Woonplaats Aelst 
Family F3619
 
187 -st.v.g.Aalst 1679 (2), 1732 (31), S.A.A.Aalst 1335 (36).vp: Peeter Roelandts (fs Jan) Family F3942
 
188 MacNeill, Mary (I435)
 
189 .She was said to be a strict and upright person. She played the organ at the Preb. Church. She is said to have bathed in cow's milk. McLean, Christina Ann (I3388)
 
190 004138-77 (Huron Co) Robert COUTTS, 33, sailor, Scotland, Grey Twp, s/o John COUTTS & Helen REID married Mary McDONALD, 23, Canada, Grey Twp, d/o Alexander McDONALD & Margaret McINTOSH. Wit Allan McDONALD and Hugh McDONALD, both of Grey. May 28, 1877 at Wroxeter

Note: other of Mary McDonald should have read been Margaret McIntyre 
Family F2450
 
191 004313-74 (Middlesex) Archibald CAMPBELL, 37, Carpenter, Denoon Argyleshire, London, s/o Neil CAMPBELL and Isabella JENKINS, married Margaret MELVILLE, 27, East Williams, same, d/o Peter MELVILLE and Isabella ANDERSON, wtns Alexander BLACK and Thomas SCOTT, both of London, April 30, 1874 East Williams Twp.. Family F3056
 
192 005051-86 (Huron Co): Campbell McMILLAN, 28, goldsmith, Scotland, Detroit Mich, s/o Alexander McMILLAN & Misay? McDOUGALL married Barbara STEVENSON, 29, Middlesex Co, same, d/o Duncan STEVENSON & Flora McFERSON. Wit: D. McMILLAN of Detroit, Mary STEVENSON of Stephen, POLOTKIN? of West Williams and Mary McMILLAN of Ontario. February 3, 1886 at Stephen
( )

Around 1880, a widow named Mysie(*) McMillan nee McDougall (1826 - 1898) from Argyll, Scotland emigrated to the USA with at least five of her sons, and probably two of her daughters. Mysie died in Crawford, Nebraska, but is mentioned on a gravestone in Detroit, where one of her sons, Neil McMillan (1853 - 1927) settled.

Four other sons moved to Nebraska, and I'm very interested to contact other researchers working on their families. My information on them is incomplete, but I've summarised it below.

They sons who settled in Nebraska are:

Donald McMillan (1850 - ), was farming in Willowcreek in 1900, close to his brothers, but was not found after that date. He was not married in 1900.

Campbell McMillan (1857 - ) was also farming in Willowcreek, and was living there with a wife named Barbara in 1900 and 1910, but was a widower by 1920.

Dugald McMillan (1861 - ) farmed in the Orange Precinct of Dawes Co between 1900 and 1930, and was married to Caroline Page. He had at least one daughter.

Duncan McMillan (1869 - ) began as a farmer in Willowcreek in 1900, with his wife Vida Brockway. He later became a travelling salesman, merchant and businessman, largely in Chadron, though he spent some time in South Dakota. He was the City Treasurer of Chardon. Duncan and Vida had four children.

1900 census USA
Evergreen & Leonard Precincts, Dawes, Nebraska
Campbell McMillan born Oct 1857 Scotland emigration 1881married 13 years farmer
Barbara McMillan born Oct 1855 Canada

1910 census Canada
Evergreen, Dawes, Nebraska
Campbel Mcmillan 52 born scotland 24 years married
Barbara Mcmillan 54 born Canada 24 years married
Minnie Mcmillan 16 daughter born Nebraska
Archibold Campbel 23 employee


1920 census USA
Leonard, Dawes, Nebraska
Campbell McMillan head 62 Widower emigrated 1880 farmer 
Family F2166
 
193 010407-05 (Huron Co): James MILLOY, 32, farmer, East Garafraxa Dufferin Co, same, s/o Archibald MILLOY & Ellen McCORMICK married Ella Grace LAMONT, 26, Grey, same, d/o Malcolm LAMONT & Elizabeth SINCLAIR. Wit: Colvin GREEN and Barbara MILLOY, both of Hillsburg Ont. February 1, 1905 at Grey Family F4144
 
194 011735-81 Archibald CAMPBELL, 43, carpenter, widower, Scotland, New York, s/o Neil CAMPBELL & Isabella JENKINS, married Beatrice FARHAM, 33, London England, same, d/o Frederick FARHAM & Louise King FINNEY, witn - Frederick FARHAM & Helen GORDON of Niagara Falls, 6 April 1881 at Niagara Falls Family F3058
 
195 012244-86 (Wellington Co.) James McNAUGHTON, 32, farmer, Canada, Puslinch, s/o Malcolm McNAUGHTON & Janet STIRTON, married Mary McCORMICK, 29, Canada, Puslinch, d/o William McCORMICK & Elizabeth McMILLAN, wtn: Archibald MARSHALL & Donald McCORMICK both of Puslinch, 7 Apr 1886 at Puslinch

name: James Mcnaughton
event: MARRIAGE
event date: 07 Apr 1886
event place: Puslinch, Wellington, Ontario
age: 32
estimated birth year: 1854
father: Malcolm Mcnaughton
mother: Janet Stirton
spouse: Mary Mccormick

http://www.wcmaonline.on.ca/~collection/search/archives/detail/55670.html
item 8: Letter from Malcolm McCormick to his sister Mary
McNaughton, dated 157 Alfred Street, Kingston, Ontario, 04
August 1900. Re. thanking his sister for money received for
the coming year at college [Queen's University?], the
quantity and expense of the books he's required to buy, his
goal to become a teacher, his housemates, his board with a
Nova Scotian who also speaks Gaelic, description of and
report of the death of a favourite professor [brother of
Sir Oliver Mowat], professors' tendencies to "crack jokes"
in class, description of Professor McNaughton, improvements
to dormitories, questions about the Canadian West, and
requesting a further $50. 1 page, double sided; has been
nibbled by mice along crease. Is accompanied by note in
hand of the compiler, "Letter 1900 from Great Uncle
Malcolm McCormick my grandfather's brother to his sister
Mary (McCormick) McNaughton".

item 10: Letter to Donald McCormick Esq., R.R. No.2, Puslinch, Co.
Wellington, Ont. from Mary [Mrs. James McNaughton?], dated
Edmonton [Alberta], 22 June 1921. Re. her father William
McCormick's birth details, and birth and death dates
related to other family members in Scotland, and in
Puslinch at Killean and Crieff. She says, "I got this
information from Father himself". 3 pages double sided,
with envelope. On back of envelope are the names Mrs.
James McNaughton of Edmonton, Alberta [and envelope is
postmarked Edmonton], Mrs. Joseph Coulter of Calgary,
Ralph Robert Nelson, Cecil James Nelson, Clarabele Nelson,
Wesley Coulter, Kenneth Coulter, Hubert Coulter, Beatrice
Coulter, and Malcolm Coulter.

1901 census Canada - ASSINIBOIA (East/Est) - Qu'Appelle
McNaughton James M Head M Jul 24 1853 47
McNaughton Mary F Wife M Jun 21 1856 44
McNaughton Williamina B F Daughter S Jun 17 1888 11 
Family F4102
 
196 012277-88 Murdoch McCALLUM, 36, farmer, King Twp., same, s/o Duncan McCALLUM & Christina McDONALD, married Margaret MATHISON, 29, Halton County, Maryborough, d/o Duncan MATHISON & Jennet MITCHELL, witn: James McANDREW of Stirton & Soloma WELLS of Maryborough, 28 March 1888 at Hollen Village

1891 census Canada, Ontario, York North, King
McCallum Murdoch 40 born Ontario
McCallum Margaret 33 wife born Ontario
McCallum Janet 1 daughter born Ontario
McCallum Mary 35 sister born Ontario
McCallum Christina 76 widow mother born Scotland

1901 census Canada, Ontario, York North, King
McCallum Murdock M Head M Nov 23 1851 49
McCallum Margaret F Wife M Sep 1 1857 43
McCallum Janet F Daughter S Nov 30 1889 11
McCallum Christina F Daughter S Jul 13 1892 8
McCallum Margaret F Daughter S Nov 4 1893 7
McCallum Duncan M Son S Mar 6 1895 6

1911 census Canada, Ontario, York North, King
McCallum Margaret F Head W Sep 1856 54
McCallum Christina F Daughter S Jul 1893 18
McCallum margaret F Daughter S Nov 1893 17
McCallum Duncan M Son S Mar 1895 16 
Family F4181
 
197 012560-99 Samuel PIERCE?, 30, fireman, Ireland Toronto, s/o William PIERCE & Martha McMULLEN, married Jennie McPHERSON, 26, Canada, Caledon, d/o Angus McPHERSON & Ellen WILLIAMS, witn: David FERGUSON of Toronto & Ellen Ann McPHERSON on Aug. 9, 1899 at Caledon

1901 census
District: ON TORONTO (East/Est) (City/Cit) (#117)
Subdistrict: Ward/Quartier No. 2 B-30 Page 6
Price Samuel M Head M Feb 3 1869 32
Price Jennie F Wife M Sep 7 1872 28
Price Samuel G M Son S Aug 31 1900
Ferguson David M Lodger M Aug 24 1873 27
Ferguson Ellen F Lodger M Nov 9 1876 24

Census 1911 / Ontario / York South / 28 Toronto Lyall Ave
Price Sam 88 M Head M Oct 1868 42
Price Jenny F Wife M Sep 1872 38
Price Gordon M Son S Apr 1901 10
Price Gladis F Daughter S Dec 1903 7
Price Margerie F Daughter S Aug 1905 5
Price Dorothy F Daughter S Jun 1906 4 
Family F603
 
198 012634-27 William Arthur NOBLE, 34, manager, England, Mayo twp s/o John T. NOBLE (b. Whitby Ont.) & Ada M. HARDY married Edna Gertrude CURRIE, 21, stenographer, Lambeth Ont., Montreal d/o John A. CURRIE (b. Harriston Ont.) & Elizabeth WEIR wtn: James E. GALLOWAY of 224 Ann S in Belleville & Carolyn MALOTT of 60 Bridge St E in Belleville, 8 June 1927 at Belleville Family F4114
 
199 017988-00 (Huron Co) McDONALD, Hugh, m, b. Jan 7, 1900, father - Donald McDONALD, Yeoman, mother - Sarah McADAM, infm: Robert Coutts, Grey Tp MacDonald, Hugh S. (I8799)
 
200 018008-00 (Huron Co) McDONALD, Peter Wilfred, m, b. May 6, 1900, father - Peter McDONALD, Farmer, mother - Catherine HAMMELL, infm: W.H. Braure M.D., Grey Tp MacDonald, Peter Wilfred (I8893)
 

      1 2 3 4 5 ... 354» Next»