Danielle and Graham's Ancestors


   

Notes


Tree:  

Matches 151 to 200 of 20,092

      1 2 3 4 5 ... 402» Next»

   Notes   Linked to 
151 P: Petrus Aelbrecht M: Barbara Striyken (waarsc s'Rijcke, de Rijcke) De Jonghe, Barbara (I24206)
 
152 P: Petrus Coen M: Catharina Vynckmans Aelbrecht, Jan (I24158)
 
153 P: Petrus de Brucker M: Adriana Van Langenhove De Meersman, Petrus (I24282)
 
154 P: Petrus Van Langhenhove M: Joanna Van Langenhove De Meersman, Petrus (I24284)
 
155 P: Petrus van Mighem M: Maria Coreman Cooreman, Petrus (I22178)
 
156 p:Egidius de Meersman m:Maria de Clerck Heyvaert, Egidius (I24266)
 
157 Paulus De Swaef is buitenpoorter van Geraardsbergen op 31-08-1722 De Swaef, Paulus (I25944)
 
158 peter: Petrus De Haeseleer en meter: Elisabeth Schouppe De Swaef, Petrus (I25939)
 
159 SvG dd 14-2-1695 (nr 13 van 1695) en verdeling van 26-11-1695 (nr 50) tussen de kinderen van Elisabeth Verdoodt, zijn zuste Verdoodt, Joannes (I19180)
 
160 SvG dd 27-10-1693, erfgenamen zijn zijn broers en zusters of hun kinderen (OA Aalst nr 27 van 1693) De Waegeneer, Adrianus (I19174)
 
161 SvG en verdelingen 1692 (1), 1694 (24) en 1695 (50) (zie ook broer Jan).
Zij is meter in 1666 van Elisabeth De Wageneer, dochter van haar zuster te Aalst. 
Verdoodt, Elisabeth (I19182)
 
162 Vergheylen (Van Der Gheylen) Pieter overleden te Erembodegem x Marie Van Vaerenberghe 8K
1) Michiel Van Der Gheylen
2) Hans Van Der Gheylen
3) Cathelijne Van Der Gheylen
4) Pieter Van Der Gheylen
5) Jacques Buyens
6) Jacques Schellinck
7) Gillis Van Der Gheylen
8) Thomaes Van Der Gheylen
VP Machiel Van Der Moesen VM Peeter Van Vaerenberghe
(31.08.1626 nr 1078 f52v ; 16.12.1627 nr 1322) 
Family F6689
 
163 "Australia, New South Wales, Index to Bounty Immigrants, 1828-1842,"
principal's name: James Mckindlay
estimated birth year: 1815
age in years: 23
native place of principal: Cardrop, Dumbarton, Scotland
father's name: Andrew Mckindlay
mother's name: Susannah Clarke Mckindlay
ship: Minerva
date of arrival: 09 Apr 1838

Source THE SHIP MINERVA IN QUARANTINE, 1838 By Shelagh Champion, B.A. (Lib.Sc.) and George Champion, Dip.Ed.Admin.
McKindlay James Joiner 23 Engaged with Robb Bathurst
St 
McKinlay, James (I17317)
 
164 "circa media nocte, iuvenis 77 annorum, confessus et inunctus sed sacra communionis incapax". De Grauwe, Michael (I19197)
 
165 "dispensatione in duplici impedimento consanguinitatis in gradu utrobique equals linea collatoralis"
getuigen Petrus D'Haeseleer en Franciscus D'Haeseleer 
Family F1784
 
166 "exeq.med. 9-0" "obiit pavore correptus" door angst overleden ? Arijs, Petrus (I13597)
 
167 "per dispensationem in impedimento criminis". Volgens Stamboom van der borght in Vlaamse Stam: Huwelijksbeletsel, in dit geval waarschijnlijk echtbreuk met wederzijdse belofte om te huwen Family F1706
 
168 "r.m. sepultus est in caemeterio circa introitus a dextris ubi et fr(atris) eius Michael".
SvG dd voogden : Joos Huijlenbrouck, Pieter Boschmans (OA Ho 11/10). 
De Grauwe, Adrianus (I19191)
 
169 "Theresa Margaret GAGEN, or Tessie as she was known, was born in the Toowoomba Hospital on 1 October 1900 when her early arrival caused her parents to abandon the train they were on while travelling from Roma to Laidley. Tessie was educated at the Esk State School, however she was required to spend a lot of her spare time assisting Eva in bringing up the children. In the 1920s she married William Gilmour MACLEAN, a Scotsman born in Lanark shire on 22 November 1897, who had coincidentally served in the same regiment as his father-in-law during the first world war, and worked for the Queensland Railways. Tessie and "Scotty" had two children, Eva Mae (30 November 1925) and James Gilmour (29 May 1933). Scotty died on 9 August 1965 and was cremated at Mt Gravatt. Tessie remained pert and lively at Nazareth House, Wynnum, till her quiet death on 18 May 1995. She is buried at Hemmant cemetery." Gagen, Theresa Margaret (I3857)
 
170 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Schoon, Gilbert (I12657)
 
171 #012546-03 (Middlesex Co): John A. CURRIE, 39, farmer, Minto twp., S. Dorchester, s/o John CURRIE & Margaret McCORMICK, married Libbie WEIR, 24, East Nissouri, same, d/o George WEIR & Grant SUTHERLAND, witn: Caroline M. WHIDDEN & Mary JOHNSTON, both of London, 20 May 1903 at London

1911 census Canada
Middlesex North, Lobo
Currie John A M Head M Jan 1863 48
Currie Elizabeth F Wife M Aug 1878 33
Currie Edna G F Daughter S Jan 1906 5
Currie Elsie M F Daughter S Jul 1909 2 
Family F4110
 
172 '1595 23 julij Andreas De Cokere. Exequiae celebratae sunt decimo octobris' met opmerkelijke "B" in de marge, zelfde als bij doop van zijn zoontje Zacharias De Coker, Andries (I23551)
 
173 (Bruce Co) Lionel Russell KNOWLES, 27 years Feb. 1925, Manager Summer Resort, Southampton, Southampton, s/o William Francis KNOWLES (b. Ontario) & Eliza Elen JOHNSTON, married Lorna Minnie THOMPSON, born 11 April 1902, Owen Sound, Kincardine, d/o William F. THOMPSON (b. Goderich Ont.) & Mary McNEILL, witn: Lauretta HAY of Guelph Ont. & Homer BUCKLEY of Southampton, 18 June 1924, Kincardine Family F2525
 
174 (etuigen: Adrianus Moock en Judocus De Schrijver Family F6985
 
175 (etuigen: Petrus Droeshout en Joanna Verburcht Droeshout, Joanna (I8476)
 
176 (fa Adriaan) buitenpoorter van Aalst (298 v 1594) - Goedele van de Keere, weduwe van wijlen Joos Vincke in wettelijk bij calengeringhe gegoed en gerfd in een dagwant land in Moorsel gelegen te Waver, palende noorden de straat ende stede van Bette Claus, west Gillis s'Hasen Stede en dat voor de som van 10 ponden en 10 schellingen groeten vrij geld ten laatste te Baemisse eerstkomend, te voren gekocht bij Mathijs van de Keere van Gillis de Vrient, Adriaen de Vriendt en Gooris Maes als voogd van dezelfden Adriaan, verkopers die danoff ontgoed en onterft zijn met alle solempniteiten van rechte, halme en monde, dd 25 april 1605 (SAA OAM Bundel 102 deel 4 blz 198)

SAA OAM bundel 79 dd 28-11-1612. Pieter Biseman en Steven Meerte over henzelf, als procuratie hebbende van zijn medehoirs ten sterfhuize van Robbercht Schuermans en Cathaelijne Spijckinx verklaren wel en deugdelijk veraccordeert te zijn met Goedele van Kere, weduwe van Joos Vincke ter causen van processe, Goedele krijgt 25 rinsgulden. 
Van De Keer, Gudula (I711)
 
177 (fa Adriaen) buitenpoorter van Aalst (1589)
SAA OAM Bundel 079 (img_4185): Voor de schepenbank van Moorsel s'graven propre - Op heden dezen 15 juli 1620 zijn tsamen int vriendelijcke veraccordeert in vorme van magelinghe ende vergrootdeelinghe d'heersame Jan de Bolle als bij vuytcoope d'acties hebbende van de graev.? en ergffgenamen wijlen Remees Van Rossem ende Joosijne Pennemans lest weduwe van wijlen Jan de Jonghe geassisteert met Jan de Golffs ende Hans van Biesen haren schoonzone, als d'actie hebbende van Peeter de Eng?? (= misschien Ries?). In desen vorm en maniere te weten alsdat de voornoemde Jan de Bolle overlaet ende laet over bij desen aen de voornoemde Joosijne Pennemans een veldeken recht tegenover d'hofstede van wijlen Remeens Van Rossem groot omtrent een dagwand en 70 roeden onbegrepen de maten ter "Hooge Hoven" ende de voornoemde Joosijne hout haer mette grootte te vreden sonder eenige metinge te doene, met nog een half dw land gelegen op het Bocxvelt palende aan het H. Geest Van Moorsel, zuid en noord aan het goed van Marinus Janssens?, oost tegen de Hoelstrate. In recompensie ende geldinghe van enen ? gheeft ende laet over de voorn Joosijne Pennemans aen den voornoemden Jan de Bolle een veldeken gelegen aan de Meulenberg van Moorsel groot omtrent een dagwand onbegrepen de maten, hij Bolle hem tevreden en content hout, comende van Mattheus Van Rossem palende aen tKerkengoet noort west ende oost s'heeren straet met conditie dat elcke partije sijnen gront nempt ende ontvanct met alle de heerlijke cheyns oft onlosselijke renten sal tsijnen laste .... 
Pennemans, Judoca (I7821)
 
178 (fa Alexander Bernard de Clercq) De Clerck, Albertina (I19054)
 
179 (fa Gillis) buitenpoorter van Aalst (266 r 1612), in Oude Opwijkse Geslachten - Lindemans vermeld als Vermeulen Vermoesen, Margareta (I2068)
 
180 (fs Adriaan) buitenpoorter van Aalst (298 v 1594) Vinck, Judocas (I710)
 
181 (fs Henrici) - SAA OAM bundel 79 (img_3798) dd 11-08-1614 - Comparant Joos de Wolf fs Hendrick geassisteerd wesende met Joos de Craecker fs Joos (broeder van Anna) en Hendrick de Wolf fs Joos, den comparants vader, te kennen gevende dat Anna de Craker , zijn wettige huisvrouw deze wereld was verlaten op den tienden deze ... maand, hem achterlatende drij kinderen... De Wolf, Judocus (I1715)
 
182 (fs Jacques). Hij bewoonde een hofstede van 125 roeden gelegen binnen de heerlijkheid van Moorsel Kappitel palende oost het "Veecqmans goet", zuid Baardegem, west de huisarmen van Moorsel en noord de dreef. Dit stuk grond wordt vermeld als "te voren de behuysde hofstede" wanneer zijn zoon Jacobus dit erft in 1697 verder wordt vermeld dat hij eveneens eigenaar wordt van "alle het hout ende steen daerop sijnde". Was de hofstede in 1697 reeds afgebroken?? (SAA OAM kavelingen bundel 76) De Craker, Egidius (I7590)
 
183 (fs Jan) buitenpoorter van Aalst (57 r1599) SAA OAM - bundel 102 - blad 126: Akte 15-02-1608. Jan de Jonghe koper van een half dagwant land gelegen te Moorsel Cappittel op de Rauwacker palend zuid Joos Verkercke, Oost Jo. Boiteulx heer van Moorsel, west s'Heren straten, bij hem gecocht jeghens Ghijsbrecht Uyttersprot die danof onterft is voor de somme van zeven ponden 3 stuivers niet belast dan met de heerlijke cheyns. De Jonghe, Jan (I7820)
 
184 (fs Joannes) buitenpoorter van Aalst (200 r 1614).
SAA OAM bundel 79 dd 01-02-1623 - Merten de Bom verkoopt aan Merten Bosteels een half dagwant land gelegen ten Reygere gelegen te Moorsel op s'graven propre palende noord de straat "ende stuyckenden teghen ende over de Ransbeek", zuidwaarts den kopers goed, west de wezen Jan de Bom zoon van Jan. De koop geschied voor de som van 12 ponden groten vlaams waarvan zes ponden zijn betaald "bij Jan de Bom de Jonghe aen Jan de Bom d'Aude zijnen vaeder" en de resterende zes pond bij Merten
Bosteels. (img_3687) 
De Bom, Martinus (I7068)
 
185 (fs Lambrecht ook vermeld als Lauwerijs) buitenpoorter van Aalst (266 r 1612) Cooreman, Antonius (I2055)
 
186 (fs Merten) - Op de staat van goed staat de vermelding fs Merten, gebaseerd op de doopgetuigen van zijn kinderen is deze Jan echter meer dan waarschijnlijk de zoon van Jan de Bom x Martina Cooreman wat in tegenstrijd is met de vermelding fs
Merten. Waarschijnlijk dient fs Merten te worden gelezen als fs Martina. En van de andere zonen (Martinus) van Jan en Martina was ook gehuwd met een Callebaut, deze was meer dan waarschijnlijk verwant met Anna Callebaut, de eerste vrouw van Jan
de Bom. Anna Tren de tweede vrouw van Jan trad ook meermaals op als doopgetuigen van de kinderen van Martinus de Bom. Dit alles laat toe met zekerheid te besluiten dat Jan effectief de zoon is van Jan de Bom en Martina Cooreman.

Naam:
Alias: Joos de Bom 
De Bom, Jan (I7136)
 
187 (getuigen: Egidius Arijs en Catharina Seminck Arijs, Egidius (I8481)
 
188 (getuigen: Joannes De Rijck en Joanna De Greest Van Geit, Joanna (I5291)
 
189 (Huron Co) COUTTS, Alexander, m, b. 29 Aug.1881, father - Robert COUTTS, farmer; mother \endash Mary McDONALD, infm \endash father, Lot 2, Conc.4, Grey Twp Coutts, Alexander (I8812)
 
190 (Huron Co) COUTTS, John, M, b. 13 Nov.1879, father \endash Robert COUTTS, farmer, mother - Mary, infm - father, Grey Coutts, John (I8821)
 
191 (Huron Co): Archibald McDONALD, 24, farmer, Scotland, Grey twp., s/o Alexander & Margaret, married Mary Jane KERR, 23, Canada, Grey twp., d/o James & Mary Ann, witn: Adam REID of Morris & Jock McDONALD of Grey, 18 Jan 1870 at Howick

Name: Archibald Mcdonald
Event: MARRIAGE
Event Date: 18 Jan 1870
Event Place: Howick, Howick Tshp, Ontario
Age: 24
Estimated Birth Year: 1846
Father: Alexander Mcdonald
Mother: Margaret
Spouse: Mary Jane Kerr
Spouse's Age: 23
Spouse's Estimated Birth Year: 1847
Spouse's Father: James Kerr
Spouse's Mother: Mary

1894 census Michigan
Bay City, Bay, Michigan, United States
Household Gender Age
Archibald Mcdonald M 48
Mary Jane Mcdonald F 46
Alexander Mcdonald M 23
Donald Mcdonald M 17
John Mcdonald M 14
Archibald Mcdonald M 11
Mary Mcdonald F 9
William Mcdonald M 7
Hugh Mcdonald M 3

1900 census USA
Bay City, (north side), Bay, Michigan
Household Gender Age
Archie Mcdonald M Apr 1847 Scotland
Mary J Mcdonald F Sep 1847 Canada
Archie G Mcdonald M June 1883 Michigan
Mary Mcdonald F Nov 1885 Michigan
Wm Mcdonald M Jan 1885 Michigan
Hugh Mcdonald M Aug 1890 Michigan


1910 census USA
Bay City Ward 6, Bay, Michigan
Archibald MacDonald M 65
Mary Jane MacDonald F 63
Archibald MacDonald M 26
Mary MacDonald F 24
Hugh MacDonald M 19

1920 census USA
Bay, Michigan
Archibald McDonald M 75
Mary J McDonald F 73
Archibald McDonald 36 
Family F134
 
192 (Huron Co): Holland MOODY, 28, farmer, not given, McKillop, s/o Robert HOLLAND & Mary Ann SNELL married Ella COUTTS, 23, not given, McKillop, d/o Robert COUTTS & Mary McDONALD. Wit: John BEATTE and Annie SHAW, both of Egmondville. December 3, 1908 at Egmondville Family F2454
 
193 (Kent Co) Edward Mitchell BRECKENRIDGE, 39, farmer, of Rockford Illinois, s/o Hugh C. BRECKENRIDGE, farmer & Ellen McPHAIL, married Ethel Jean MACKERRALL, 32, of Harwich, d/o Edward MACKERRALL, farmer & Elizabeth McKEAN, witn: James HOLMES, Chatham, Ada E. SHAW, Wallaceburg, 22 December 1909 at Harwich Family F4681
 
194 (Kent Co) John Whitaker LAURENCE, 46, salesman, Bourbon Indiana, 2441 Overlook Rd. Cleveland Heights Ohio, s/o Philip McLean LAURENCE b. Newville Indiana USA & Ella Loretta WHITEKER, married Lena Bernice McWHA, 32, stenographer, Dresden, Chatham Ont., d/o Sidney Herbert McWHA b. Appleton Wisconsin USA & Ada Avelina McKERRALL, witn: Philip McLean LAURENCE, 118 Emerson Esplanade Pittsburgh Pa., Edwin P. WHITAKER, 1319 E. 52nd St. Chicago Ill., 26 September 1925 at Chatham Family F4675
 
195 (Kent Co) Sidney Herbert McWHA, 29, merchant, United States, Dresden, s/o Robert & Mary McWHA, married Lena McKERRALL, 19, Canada, Dresden, d/o Hugh & Mary McKERRALL, witn: E.C. McWHA, Estella SHARP, both of Dresden, 25 March 1891 at Town of Dresden


1911 census Canada
Chatham, Kent West, Ontario
McWha Sidney H. M Head M Mar 1862 49
McWha Lena F Wife M Oct 1872 38
McWha Bernece F Daughter S Apr 1893 18
McWha Douglas M Son S Sep 1895 15
McKerrall Mary F Mother-in-law W Oct 1826 84
McKerrall Ella F Sister-in-law S May 1870 
Family F4663
 
196 (Kent Co.) John A. BRODIE, 30, farmer, Chatham Twp., same, s/o Thomas BRODIE & Janet McKERRALL, married Jennie McMILLEN, 22, Scotland, Chatham, d/o John McMILLEN & Eliza PETERS, witn: Thomas BRODIE of Chatham Twp. & Mary McMILLEN of Chatham, 31 Oct 1900 at Chatham Family F4678
 
197 (Medical): Graham, Agnes (I18854)
 
198 (Medical): Drain, Flora (I4863)
 
199 (Medical): Ramsey, Jane (I3859)
 
200 (Medical): Forsyth, Hannah Bird (I3544)
 

      1 2 3 4 5 ... 402» Next»