Our Family History

Notes


Tree:  

Matches 151 to 200 of 20,316

      1 2 3 4 5 ... 407» Next»

 #   Notes   Linked to 
151 012277-88 Murdoch McCALLUM, 36, farmer, King Twp., same, s/o Duncan McCALLUM & Christina McDONALD, married Margaret MATHISON, 29, Halton County, Maryborough, d/o Duncan MATHISON & Jennet MITCHELL, witn: James McANDREW of Stirton & Soloma WELLS of Maryborough, 28 March 1888 at Hollen Village

1891 census Canada, Ontario, York North, King
McCallum Murdoch 40 born Ontario
McCallum Margaret 33 wife born Ontario
McCallum Janet 1 daughter born Ontario
McCallum Mary 35 sister born Ontario
McCallum Christina 76 widow mother born Scotland

1901 census Canada, Ontario, York North, King
McCallum Murdock M Head M Nov 23 1851 49
McCallum Margaret F Wife M Sep 1 1857 43
McCallum Janet F Daughter S Nov 30 1889 11
McCallum Christina F Daughter S Jul 13 1892 8
McCallum Margaret F Daughter S Nov 4 1893 7
McCallum Duncan M Son S Mar 6 1895 6

1911 census Canada, Ontario, York North, King
McCallum Margaret F Head W Sep 1856 54
McCallum Christina F Daughter S Jul 1893 18
McCallum margaret F Daughter S Nov 1893 17
McCallum Duncan M Son S Mar 1895 16 
Family F4181
 
152 012560-99 Samuel PIERCE?, 30, fireman, Ireland Toronto, s/o William PIERCE & Martha McMULLEN, married Jennie McPHERSON, 26, Canada, Caledon, d/o Angus McPHERSON & Ellen WILLIAMS, witn: David FERGUSON of Toronto & Ellen Ann McPHERSON on Aug. 9, 1899 at Caledon

1901 census
District: ON TORONTO (East/Est) (City/CitÚ) (#117)
Subdistrict: Ward/Quartier No. 2 B-30 Page 6
Price Samuel M Head M Feb 3 1869 32
Price Jennie F Wife M Sep 7 1872 28
Price Samuel G M Son S Aug 31 1900
Ferguson David M Lodger M Aug 24 1873 27
Ferguson Ellen F Lodger M Nov 9 1876 24

Census 1911 / Ontario / York South / 28 Toronto Lyall Ave
Price Sam 88 M Head M Oct 1868 42
Price Jenny F Wife M Sep 1872 38
Price Gordon M Son S Apr 1901 10
Price Gladis F Daughter S Dec 1903 7
Price Margerie F Daughter S Aug 1905 5
Price Dorothy F Daughter S Jun 1906 4 
Family F603
 
153 012634-27 William Arthur NOBLE, 34, manager, England, Mayo twp s/o John T. NOBLE (b. Whitby Ont.) & Ada M. HARDY married Edna Gertrude CURRIE, 21, stenographer, Lambeth Ont., Montreal d/o John A. CURRIE (b. Harriston Ont.) & Elizabeth WEIR wtn: James E. GALLOWAY of 224 Ann S in Belleville & Carolyn MALOTT of 60 Bridge St E in Belleville, 8 June 1927 at Belleville Family F4114
 
154 017988-00 (Huron Co) McDONALD, Hugh, m, b. Jan 7, 1900, father - Donald McDONALD, Yeoman, mother - Sarah McADAM, infm: Robert Coutts, Grey Tp MacDonald, Hugh S. (I8799)
 
155 018008-00 (Huron Co) McDONALD, Peter Wilfred, m, b. May 6, 1900, father - Peter McDONALD, Farmer, mother - Catherine HAMMELL, infm: W.H. Braure M.D., Grey Tp MacDonald, Peter Wilfred (I8893)
 
156 02-28-1879 Janet McEachern, Relict of the Late Dougald Mathieson, died, at St. Lawrence MA, Aged 85 years. A native of Campbelltown, Argyleshire, Scotland.

name: Janet Mathewson
event: Death
event date: 23 Feb 1879
event place: Lawrence, Massachusetts
street address: 136 Common
gender: Female
age: 85
marital status: Widowed
birthplace: Scotland
estimated birth year: 1794
father's birthplace: Scotland
mother's birthplace: Scotland 
McEachran, Janet (I15090)
 
157 020322-25 (Waterloo Co) George Edward ADAMS, 26, shoemaker, England, Preston, s/o William ADAMS (b. England) & Bridget ADAMS married Mary KELLS, 25, clerk, Drayton, Preston, d/o Malcolm KELLS (b. Drayton) & Eleanor RIDDELL, witn: William T. NOECKER of Listowel & Marjorie R. KELLS of Drayton, 26 September 1925 in Preston. Family F4188
 
158 05/02/1598 : Olivier De Nayere over hem selven en over Gillis De Nayere synen broedere hebben verkocht aen Christoffel Van Eesbeke op een voortaenen rente van 6 Rynsguldenen sjaers :

1┬░) 1 dw. lant in DW. :
- cloostergoet van Heerne
- met eynde aen cloostergoet Beaupres
- teghen den gracht aldaer

2┬░) 5 lynen lant in DW. geheeten den Vlachem
- sheeren strate
- Henr. Vander Huecht erve
- scoopers erve

05/02/1598 : Christoffel Van Eesbeke erkent een rente van 6 Rijnsguldens aan Olivier De Nayere **  over de aankoop van 2 percelen land ( zie supra ) en bezet op :

1┬░) 1 dw. lant in DW. :
- cloostergoet van Heerne
- met eynde aen cloostergoet Beaupres
- teghen den gracht aldaer

2┬░) 5 vierendeelen lant in DW. geheeten den Vlachem          ***
- sheeren strate
- Henr. Vander Huecht erve
- scoopers erve

3┬░) 1/3 bunder maeymeersch in DW. geheeten de Muysenbeck
- Gillis Cools erve
- Jooris Rampelberch erve
- Gillis De Bremakers erve

** bij de lening is alleen Olivier De Nayere vermeld als begunstigde van de lening

*** : hier vermeldt de schepenklerk de term " vierendeel " , in de vorige akte gebruikte hij " lijn " , beide begrippen zijn natuurlijk identiek 
De Nayere, Olivier (I24835)
 
159 05/02/1598 : Olivier De Nayere over hem selven en over Gillis De Nayere synen broedere hebben verkocht aen Christoffel Van Eesbeke op een voortaenen rente van 6 Rynsguldenen sjaers :

1┬░) 1 dw. lant in DW. :
- cloostergoet van Heerne
- met eynde aen cloostergoet Beaupres
- teghen den gracht aldaer

2┬░) 5 lynen lant in DW. geheeten den Vlachem
- sheeren strate
- Henr. Vander Huecht erve
- scoopers erve

05/02/1598 : Christoffel Van Eesbeke erkent een rente van 6 Rijnsguldens aan Olivier De Nayere **  over de aankoop van 2 percelen land ( zie supra ) en bezet op :

1┬░) 1 dw. lant in DW. :
- cloostergoet van Heerne
- met eynde aen cloostergoet Beaupres
- teghen den gracht aldaer

2┬░) 5 vierendeelen lant in DW. geheeten den Vlachem          ***
- sheeren strate
- Henr. Vander Huecht erve
- scoopers erve

3┬░) 1/3 bunder maeymeersch in DW. geheeten de Muysenbeck
- Gillis Cools erve
- Jooris Rampelberch erve
- Gillis De Bremakers erve

** bij de lening is alleen Olivier De Nayere vermeld als begunstigde van de lening

*** : hier vermeldt de schepenklerk de term " vierendeel " , in de vorige akte gebruikte hij " lijn " , beide begrippen zijn natuurlijk identiek 
De Nayere, Gillis (I24834)
 
160 05/02/1598 : Olivier De Nayere over hem selven en over Gillis De Nayere synen broedere hebben verkocht aen Christoffel Van Eesbeke op een voortaenen rente van 6 Rynsguldenen sjaers :
1┬░) 1 dw. lant in DW. :
- cloostergoet van Heerne
- met eynde aen cloostergoet Beaupres
- teghen den gracht aldaer
2┬░) 5 lynen lant in DW. geheeten den Vlachem
- sheeren strate
- Henr. Vander Huecht erve
- scoopers erve

05/02/1598 : Christoffel Van Eesbeke erkent een rente van 6 Rijnsguldens aan Olivier De Nayere **  over de aankoop van 2 percelen land ( zie supra ) en bezet op :
1┬░) 1 dw. lant in DW. :
- cloostergoet van Heerne
- met eynde aen cloostergoet Beaupres
- teghen den gracht aldaer
2┬░) 5 vierendeelen lant in DW. geheeten den Vlachem          ***
- sheeren strate
- Henr. Vander Huecht erve
- scoopers erve
3┬░) 1/3 bunder maeymeersch in DW. geheeten de Muysenbeck
- Gillis Cools erve
- Jooris Rampelberch erve
- Gillis De Bremakers erve
** bij de lening is alleen Olivier De Nayere vermeld als begunstigde van de lening
*** : hier vermeldt de schepenklerk de term " vierendeel " , in de vorige akte gebruikte hij " lijn " , beide begrippen zijn natuurlijk identiek 
Family F7008
 
161 07/1937 - 06/1942
07/1945 - 06/1946 
Sonjeau, Pierre (I15138)
 
162 09.04.1668 : De kinderen van wijlen Jan De Vuyst en Judoca Buydens te weten
Jan De Vuyst fs. Jans
Jan Persoons x Barbara De Vuyst
Joos
Henr. Van Vrechem   ( hij x Marie De Vuyst )
Anneken De Vuyst

en ook Adriaen De Vuyst die sinds 8 jaar uit het land is

en Cornelis De Lannoy by hen vercooren als bystaenden vooght

verkopen aan Adriaen Eliaert x Martijne De Vuyst , zwager en zuster van de verkopers te weten al de goederen hen verstorven van wijlen hun ouders te weten :

1) een huys met alle de edificien en erve daerop synde gestaen in DW. op de Boeckendriesch
- oost Gillis Van Varenberch
- west Cappelrijegoet
- noort deselve Gillis
- suyt deselven Driesch

2) een besloten veldeken opt Kerckvelt
- oost Jan Lemmens
- suyt dhoirs Adriaen Vanden Broecke

3) een drooge weyde genaempt " te Boeckeveldeken "
- west Gillis Van Vaerenberch
- oost deselve Vaerenberch
- suyt Joos Roosen

4) 250 roeden schooflant opt selve velt
- oost de Wed. Gillis Vanden Broecke
- noort en west Jan Lemmens

5) 1/2 bunder lant op Steenberch
- west Guilliam Buydens
- suyt Jan Lemmens
- oost Gillis Van Vaerenberch

6) 1/2 dw. opt selve velt
- oost en west Adriaen Vanden Broecke
- west Guilliam Buydens

alles gelegen in de prochie van DW.

en dat voor de som van 500 guldens boven alle de renten die op de voorste goederen zouden uitgaan

en daar Adriaen De Vuyst hun broeder " over de 8 jaeren uytlandich geweest is " zal diens part blijven bij de koper en ingeval hij " nyet weder een quaeme ende doot waere " zal zijn deel gegeven worden aan de verkopers

De wettelijke passeringen schrijven hier Jenneken Buydens als moeder , dit is fout , de moeder is Josine Buydens filia Hector , zie ondermeer de staat van goed bij haar overlijden 
Family F6483
 
163 09.04.1668 : De kinderen van wijlen Jan De Vuyst en Judoca Buydens te weten
Jan De Vuyst fs. Jans
Jan Persoons x Barbara De Vuyst
Joos
Henr. Van Vrechem   ( hij x Marie De Vuyst )
Anneken De Vuyst

en ook Adriaen De Vuyst die sinds 8 jaar uit het land is

en Cornelis De Lannoy by hen vercooren als bystaenden vooght

verkopen aan Adriaen Eliaert x Martijne De Vuyst , zwager en zuster van de verkopers te weten al de goederen hen verstorven van wijlen hun ouders te weten :

1) een huys met alle de edificien en erve daerop synde gestaen in DW. op de Boeckendriesch
- oost Gillis Van Varenberch
- west Cappelrijegoet
- noort deselve Gillis
- suyt deselven Driesch

2) een besloten veldeken opt Kerckvelt
- oost Jan Lemmens
- suyt dhoirs Adriaen Vanden Broecke

3) een drooge weyde genaempt " te Boeckeveldeken "
- west Gillis Van Vaerenberch
- oost deselve Vaerenberch
- suyt Joos Roosen

4) 250 roeden schooflant opt selve velt
- oost de Wed. Gillis Vanden Broecke
- noort en west Jan Lemmens

5) 1/2 bunder lant op Steenberch
- west Guilliam Buydens
- suyt Jan Lemmens
- oost Gillis Van Vaerenberch

6) 1/2 dw. opt selve velt
- oost en west Adriaen Vanden Broecke
- west Guilliam Buydens

alles gelegen in de prochie van DW.

en dat voor de som van 500 guldens boven alle de renten die op de voorste goederen zouden uitgaan

en daar Adriaen De Vuyst hun broeder " over de 8 jaeren uytlandich geweest is " zal diens part blijven bij de koper en ingeval hij " nyet weder een quaeme ende doot waere " zal zijn deel gegeven worden aan de verkopers

De wettelijke passeringen schrijven hier Jenneken Buydens als moeder , dit is fout , de moeder is Josine Buydens filia Hector , zie ondermeer de staat van goed bij haar overlijden 
De Vuyst, Barbara (I22685)
 
164 1 april 1751 1 aprilis baptizata est Maria Adriana filia legitima Maximiliani Sonnau et Josine Meganck conjugum susceptores Emmanuel Franciscus Coppens et Maria De Paep Sonnau, Maria Adriana (I879)
 
165 1 child out of this marriage Family F1746
 
166 1 dag oud De Paepe, Maria Anna (I3730)
 
167 1 daughter Family F2135
 
168 1 daughter Family F2130
 
169 1 december 1787 1 hujus baptizata est maria Theresia sub conditione nata hodie mani medio 11 ma) filia legitima Josephi Sonno f(ilius) Maximiliani et barbara Van der Elst f(ilia) martini Susceptores Egidius Meganck et Angelina Vander Elst quod attestor S Nerinckx vicep(astor) Alosti Sonno, Maria Theresia (I888)
 
170 1 januarius 1787  sepulta est Anna Petronilla Gillisens uxor JoannesTouriani obiit 31 precedentis hora 10 mat                                               
 
Gillisen, Anna Petronella (I10958)
 
171 1 november 1711 "1 9bris baptisata est Maria Anna filia maximiliani Sonno et Elisabetha van Auwe conjugum quam Gerrardus Emanuel Bremmaeker et Maria De mets" Sonno, Maria Anna (I12798)
 
172 1/5/1590 kreeg Andries Appelmans 4 bundel land en wei in cijnspacht "aen de zijpstraete" (Keerstraat) voor 99 jaar.  Daar zet Andries het eerste Hof te Zijpe op

Zoon Cornelius nam de cijns over van zijn ouders. 
Family F6392
 
173 10 dagen oud Schoon, Joannes Baptista (I22947)
 
174 10 feb sepultus est Carolina Jacoba Joniaux proles Jacobi obiit 9 huj hora oct mat(inata) Sunou, Carolina Josepha (I1010)
 
175 10 maand oud De Paepe, Joanna Jacoba (I3788)
 
176 10 xbris 1783 obitt vespre hora septima Judocus De Zadeleer viduus Jacoba Raes et maritus Joanna Maria D'Haeseleer adore febris

Staten van Goed Welle (Herman Van Isterdaal - Aangiften van nalatenschap, kavelingen en wezenrekeningen van de Heerlijkheid Welle-Iddergem) nr 653

De Sadeleer Judocus overleden te Welle 09.12.1783 zn Anthon en van Anna Poorter x Dhaeseleer Marie dr Judocus en van Anna Maria Dhondt
2K
Peeter De Sadeleer ca 4.5j
Judoca De Sadeleer ca 2j
VP Peeter De Sadeleer VM Peeter D;Haeseleer
De wezenrekening is gemeenschappelijk net de wezen Livinus De Sadeleer nl Peeter Joannes en Josephus De Sadeleer
(nr 941 04.02.1784; nr 883 f242v) 
De Sadeleer, Judocus (I15470)
 
177 11 maanden
overleden Wildebeekstraat 
D'Haeseleer, Bernard (I10997)
 
178 11 Mar 1786 sepulta est Judoca Meganck vidua Maximiliani Joniaux obiir 10a huj hora 6 vesp Meganck, Judoca (I871)
 
179 11 mei 1692 ondertrouw getuigen Judocus Wijnant en Egidius Guns
getuigen trouw idem 
Family F2028
 
180 11281-80 Donald McDONALD, 25, farmer, Puslinch, same, s/o John McMILLAN & Catherine KIREY?, married Barbara McTAGGART, 27, Puslinch, same, d/o Donald McTAGGART & Elizabeth McCORMICK, witn: Christena SMITH & Agnes TAYLOR, both of Galt, 18 Feb 1880 at Galt Family F4147
 
181 12 december 1709 baptisata est Joanna filia Joannis Maximiliani Jenouw et
Elisabetha van auert conjugum quam susceperunt Joannes van auert et Joanna van Auert 
Jenouw, Joanna (I13125)
 
182 12 juli 1779 Baptizata est ( medio 4ta matutina nata) Anna Maria filia legitima Josephi Sonnau filii maximiliani et barbara Vander Elst filia martini susceperunt Joannes Baptista Sonni (Sonnu ?) et Anna Maria Creado Sonnau, Anna Maria (I13033)
 
183 12 maart 1747 Baptizatus est Jacobus basilius filius legitimus Maximiliani
Suneau et Josina Meganck conjugum susceptores Jacobus van Duffelaer et
cecilia Coppens 
Suneau, Jacobus Basilius (I867)
 
184 12/2/1645 ondertrouw getuigen Joannes Fijn en Gerardus De Valk
getuigen trouw Jacobus De Reeder en Egidius De Luyck 
Family F7396
 
185 13 jaar Jacob, Carolus Ludovicus (I25193)
 
186 13 januari ondertrouw

getuigen vicepastor Eduardo Van Uffel en Judocus Wellekens 
Family F5597
 
187 13 juli 1772 baptisata est Judoca filia legitima Josephi Francisci Sonno filii Maximiliani et Barbara Vander Elst filia martini conjugum susceptores Maximilianus Sonno et Judoca Baeijens Sonno, Judoca (I884)
 
188 13 maart 1684 contraxerunt sponsalia
Martinus Schoon ex hekelghem et Margareta everaert
contraxerunt  matrimonium ???????????  testibus  Adriano

voor de rest onleesbaar doordat het de laatste entry op de bladzijde is en de rand heel zwart is. 
Family F3838
 
189 13 maart 1775 baptizata est maria Joanna filia legit Jacobi Sonno filii Maximiliani et Judoca Cornelia Doolaeg filia Thoma susceptores Maximilianus Sonno et Joanna blauwendelper Sonno, Maria Joanna (I12799)
 
190 13 maart 1776   folio 2711, baptisata est Barbara Francisca filia
leg Josephi Songno filii Maximiliani et Barbara vander Elst filia martini
Vander Elst susceperunt Jacobus Songno et barbara francisca Verlijsen 
Songno, Barbara Francisca (I885)
 
191 13 mei 1713 baptisata est Catharina Maria Machilma filia Joannis Christiani Sonou et Elisabetha van Auwe ( ?) touirigum (= tonirigum) quam susceperunt michil Muylaert et Catharina Dhans Sonou, Catharina Maria Machilma (I1225)
 
192 13 mei 1796 sepultus est Thomas Marinus Doolaegh fs Thomas conjug Judoca Adriana Soscie obiit 12 hujut hora 4 matutina (folio 5289) Doolaegh, Thomas Marinus (I13123)
 
193 13.05.1675 : de kinderen van wijlen Pieter Persoons x Jenneken De Vleeschauwer verkopen aan Jan Lemmens x Anna Raveel fa. Nicolaes :

Anno 1668 hebben :

1) Gillis Vander Eeckt x Jenneken Persoons
2) Barbara Persoons geassisteerd met Gheert De Smet
3) Pieter Vanden Eeckhaute x Gillijne Persoons
4) de 1ste comparant hem sterk makend over Eloy Persoons militair

allen kinderen van wijlen Pieter Persoons en Jenneken De Vleeschauwer

hebben verkocht aan hun broeder Jan Persoons x Adriaene De Vuyst :

: hun paert en deel in een behuysde hofstede gelegen op de Vaerenberch
- oost de hofstede van Jan Lemmens
- west de meersch competerende dhoors en de weduwe Gillis Van Vaerenberch
- noort het cloostergoet van Beauprez

groot omtrent 50 roeden

Doch aangezien ze zich nog niet wettelijk hebben onterfd hebben ze deze hofstede verkocht in 1675 aan Jan Lemmens x Anna Raveel fa. Nicolaes voor 43 R

Present : Jacques De Smet officier , Pieter Van snick en Pieter Van Vrechem schepenen 
Family F6476
 
194 14 april 1791 Baptizata est Joannes Antonius ( hodie circa medium sextie vespertina natus ) filius legitimus Jacobi Basilii Sunou fi Maximiliani et Judoca Doolaegh fi Thoma Susceptores Joanes Antonius vernimmen et Maria Vander Poorten quod attestor J C De latte vicep Alosti Sunou, Joannes Antonius (I1004)
 
195 14 jaar oud Dierickx, Christianus (I23703)
 
196 14 maanden oud Schoon, Amelie (I16548)
 
197 14 maart 1735 Baptisatus est franciscus Josephus filius legitimus Maximiliani Genaux et Judoci Meganck conjugum susceptores fuerunt Franciscus de decker et Judoca Van Opbergh Genaux, Franciscus Josephus (I872)
 
198 14 May 1758
14 baptizatus est Lucas fi legitimus Egidii Spruyt fi Egidii et Anna Catharina Van Cauter conjugum susceptores Lucas van Cauter et Joanna Phlips 
Spruyt, Lucas (I8490)
 
199 14 september 1785 Baptizata est Petronilla Josepha (hodie hora 1 nocturna nata ) filia legitima Jacobi Sunou f maximiliani et Judoca Doolaege f Thomae susceptores Josephus Sunou et Petronilla Commerman Sunou, Petronilla Josepha (I1011)
 
200 14.04.1633 : Eloy Van Eesbeke verkoopt aan Carel De Wandele x Anneken De Doncker :
een onbehuyst stedeken groot omtrent 1/2 dagwand
- westeijnde het Armengoet van Ninove geheeten " de Lap "
- oost het straetken
- deen zijde Olivier Vanden Broecke
- dander sijde sheeren strate
Als onderpand voor deze verkoop stelt Eloy Van Eesbeke een hoppelochtinck
- 2 sijden sheeren strate
- derde sijde de kets
Present : de meier en Gillis Buydens

13.02.1636 : Jan De Bremaecker bij procuratie van Jan Van Eesbeke fs. Eloy gepasseert voor de notaris De Peter op 25.12.1635 verkoopt aan Olivier Van Eesbeke  ( Folio 1776 ) :
1/4de van een half bunder hoplochtinck en meers onbegrepen de juiste maten met de nast daerop staende gelegen in sijn haeghen in PL
- oost de goeden van Arent Kerrens
- vooren tegen sheeren strate
- achter tegen de dreve
belast met eenige heerlijcke en kerckelijke renten
Present : de meier , Jan Buydens en Gillis Buydens 
Van Eesbeeck, Eloy (I24791)
 

      1 2 3 4 5 ... 407» Next»